Вие сте тук Полезна информация / Чехия, Полезна информация 21.04.2019 /
Чехия, Полезна информация
Чехия, Полезна информация
Чехия, Полезна информация
Чехия, Полезна информация
Чехия, Полезна информация
Карлови Вари, Чехия, Полезна информация

Балнеокурорта Карлови Вари...легендарен спа курорт под кралски патронаж...
 
Разстоянието от Прага до прочутия балнеокурорт Карлови Вари (Карлсбад)не е голямо, около 125 км, но се взима за около два часа и причината е, както вече се досещате,   пътят. Магистрала няма, а и асфалтът не е от най-равните.

Czech Republic River Main

Полезна информация за Чехия
ПЛОЩ:
78 866 км2 – Чехия е континентална страна, без излаз на море. Разположена е в Централна Европа и именно тук в Чешката република се намира географския център на Европа.

ГРАНИЧИ С: Австрия на юг, Словакия на югоизток, Полша на север и североизток и Германия на запад.

НАСЕЛЕНИЕ: 10 230 060 души според данни от преброяването през 2001 година. Около 94,24% от населението на страната са чехи, 1,89% словаци, 0,51% поляци и 0,38% гермаци.

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: Чешката република, заедно с Естония, е една от страните с най-нисък процент на вярващи в цяла Европа. Според преброяването от 2001 година 59% от населението на страната са се определили като агностици (агностицизмът е философското и теологическото виждане, според което съществуването на Бог, различните божества е или неизвестно, или е по начало непознаваемо. Терминът се използва и за оприличаване на онези, които не са убедени или не вярват в съществуването на божествата, както и на други религиозни материи), атеисти, или такива, които не принадлежат към никоя от религиите, 26,8% са се определили като католици и 2,5% - като протестанти. Според най-новите проучвания на Евробарометър през 2005 година едва 19% от чешките граждани са отговорили, че "вярват в съществуването на Бог" (втората най-ниска ставка в Европейския съюз, след тази в Естония, която е 16%), 50% от анкетираните са отговорили, че "вярват, че съществува някакъв вид дух или жизнена сила", а 30% са заявили, че "не вярват да съществува какъвто и да е дух, Бог или жизнена сила".

СТОЛИЦА: Прага – 1 233 211 жители по данни от 2008 година.

ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ: Бърно (366 680 жители), Острава (309 098 жители), Пилзен (163 392 жители) и Оломоуц (100 168 жители) по данни от 2007 година.

РЕЛЕФ: Релефът на Чехия е предимно хълмист и нископланински. Територията ѝ е заета от чешките Рудни планини, Судетските планини, Бескидите. На югоизток е разполежено Чешко-моравското възвишение, което на югоизток преминава в невисоки хълмове. Южно от тях се простира долината на река Морава. Пейзажите в Чехия са удивителни по своята красота и разнообразие. Широките долини с гъста мрежа от реки и езера се сменят с гъсти горски масиви, хълмове и планински хребети.
ГОЛЕМИ РЕКИ: Въпреки, че Чехия няма излаз на море, то нейните реки се вливат в три морета – Северно, Балтийско и Черно море. Най-големите чешки реки са: Вълтава (430 км), Елба (370 км) – които се вливат в Северно море, Морава (246 км), която се влива в Дунав и Одра (136 км) – вливаща се в Балтийско море.
Чехия е известна и със своите многобройни и целебни минерални извори. Неслучайно в страната се намират световноизвестните балнеоложки курорти Карлови Вари, Мариански Лазне и Франтишкови Лазне, които са наречени „златния триъгълник на чешкото здраве”.

ПЛАНИНИ: Чехия е предимно равнинно-хълмиста страна, на чиято територия няма големи планини. Все пак най-значимите от тях за Судетските планини и Бескидите, разположени на североизток по границата на страната с Полша и със Словакия.
Судетските планини са планински масив в Централна Европа. Простират се от Източна Германия през Чехия до Полша. Най-високата им точка е масивът Кърконоше. На югозапад граничи с Чешко-моравското възвишение. Разделят се на Западни, Средни и Източни Судетски планини.
Бескидите са планина в Централна Европа, разположена на територията на Полша, Чехия и Словакия. Те са част от Карпатската планинска верига и представляват област с дължина 600 км и ширина 50-70 км, намираща се на север от Татрите и на изток от Чешко-моравското възвишение.

НАЙ-ВИСОК ВРЪХ: Снежка (1602 м), разположен в масива Кърконоше на Судетските планини.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО: парламентарна република. Чешката република е многопартийна парламентарна представителна демокрация. Министър-председателят на страната стои начело на правителството. Парламентът на Чешката република е двукамарен, състои се от Камарата на депутатите – имаща 200 народни представители и Сенат, който има 81 члена. Президентът на Чешката република се избира от съвместна сесия на двете камери на парламента за срок от пет години, с не повече от два последователни мандата. Президентът е държавен глава с ограничени конкретни правомощия, най-важните от които са да упражнява вето спрямо някои законопроекти в парламента, да посочва съдиите за състава на Конституционният съд и членовете на Сената.

ИКОНОМИКА: От всички посткомунистически страни Чешката република има една от най-успешните и стабилни икономики. Нейните основни дялове са индустрията (машиностроенето, електротехниката и електрониката, химическата, хранително-вкусовата и металургична промишленост), строителството и сферата на услугите и туризма. Делът на селското и горското стопанство, както и добивът им е на ниско ниво и продължава да намалява.
След рухването на социализма през 1989 година Чешката република наследява от бившата Чехословашка социалистическа република остаряла и неефективна структурата на икономиката, която в новата среда е енергийно неефективна, неекологична, остаряла и неадекватна на преструктуриращата се икономика. Чешкото правителство успява да проведе необходимите реформи и да преструктурира изцяло икономиката на страната. Това води до значителен икономически растеж в периода 2000-2005 година. Постоянният растеж се поддържа и от големия износ за ЕС, предимно в Германия, както и силните чуждестранни и местни инвестиции. Вътрешното пазарно търсене играе все по-важна роля в подкрепата на икономическия растеж на страната и е сред основните фактори, довели до спада на лихвените проценти, както и използването на все повече кредитни карти и ипотеки. Дефицитът по текущата сметка от около 5% от БВП започва да намалява, както същевременно с това търсенето на чешки продукти в Европейския съюз се увеличава.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП): Между 1993 и 2006 година чешката икономика претърпя няколко значителни структурни промени. Като цяло намаляването на дела на селското стопанство и промишлеността при формирането на БВП на страната е за сметка дела на сектора на услугите. Това явление се наблюдава, с различна степен на интензивност, във всички региони на страната. През последните няколко години, стойностите на БВП в Чешката република са много задоволителни и тази тенденция изглежда вероятно да продължи и за в бъдеще.
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 1 януари (Нова Година), Великден, 1 май (празник на труда), 8 май (Ден на освобождението - чества края на Втората световна война), 5 юли (Ден на светите братя Кирил и Методий - чества се пристигането на Св. Св. Кирил и Методий във Великоморавия), 6 юли (Ден Ян Хус - празнува се в чест на мъченическата смрът на чешкия национален герой), 28 септември – национален празник (Ден на чешката държавност празнува се в деня на Св. Вацлав – покровителя на Чехия), 28 септември (Ден на на независимостта - отбелязва създаването на Чехословакия през 1918 година), 17 ноември (Ден на борбата за свобода и демокрация - чества годишнините от студентските демонстрации срещу нацистката окупация през 1939 и демонстрациите от 1989 година, дали началото на Нежната революция), 25 декември (Коледа).

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: Чешка крона (CZK), 1 CZK = 100 халера. Чешката крона заменя чехословашката крона през 1993 година, след разпадането на Чехословакия. Обменният курс на чешката крона спрямо еврото е 26,07 крони за 1 евро. (30.06.2009)

ВРЕМЕ: Гринуичко време + 1 час

тази страница е посетена 9003 път(и)
Всички оферти » Чехия, Полезна информация
Всички оферти » Чехия, Полезна информация
Всички оферти » Чехия, Полезна информация
Всички оферти » Чехия, Полезна информация
Всички оферти » Чехия, Полезна информация
Карлови Вари
Балнеокурорта Карлови Вари...легендарен спа курорт под кралски патронаж...
 
Разстоянието от Прага до прочутия балнеокурорт Карлови Вари (Карлсбад)не е голямо, около 125 км, но се взима за около два часа и причината е, както вече се досещате,   пътят. Магистрала няма, а и асфалтът не е от най-равните.
13.11.2010

общо 1 оферти
сортирай по: име  дата Още...
Още...
Още...
Още...
Още...